GMO
Oto najczęściej pojawiające się pytania dotyczące żywności Genetycznie modyfikowanej (żywności GM, GMO):

Czy żywność GM może wpływać na nasze zdrowie?

Genetycznie modyfikowana żywność jest tworem nowym – nie zbadano więc, czy jest ona bezpieczna dla naszego zdrowia. Nigdy nie jedliśmy białek bakterii w kukurydzy, białek ryby w pomidorach, czy białek wirusa w ziemniakach. Nasz organizm nie ma doświadczenia w radzeniu sobie z takimi tworami.

Czy żywność GM wyżywi głodujących?

Żadna z dotychczasowych rewolucji w rolnictwie nie rozwiązała kwestii głodu na świecie. Głód jest problemem społecznym i politycznym, a nie problemem technologii produkcji żywności. Dziś mamy do czynienia z globalną nadprodukcją żywności. Inżynieria genetyczna może wręcz doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa żywnościowego i pogłębienia głodu, ponieważ zachęca do tworzenia monokultur, bardzo podatnych na choroby i ataki szkodników. Sprawia też, że rolnicy stają się bardziej zależni od międzynarodowych koncernów, które domagają się opłat za opatentowane transgeniczne rośliny i nasiona oraz za środki chemicznej ochrony roślin i nawozy.

Czy produkcja żywności GM wpływa na różnorodność biologiczną?

Wielu ekspertów obawia się, że uprawa żywności transgenicznej dramatycznie przyspieszy spadek różnorodności biologicznej. Dla przykładu: jedno z badań angielskich przewiduje, że masowe stosowanie transgenicznych odmian odpornych na herbicydy doprowadzi do wymarcia i tak już zagrożonego skowronka. Ptak ten żywi się nasionami chwastów. W monokulturach transgenicznych roślin odpornych na herbicydy, wiele chwastów zostanie zniszczonych. To może zagrozić nie tylko skowronkom, ale i wielu innym ptakom i owadom żywiącym się chwastami.

Pamiętaj, jako konsument masz wybór czy chcesz spożywać żywność genetycznie zmodyfikowaną czy nie. Wystarczy uważnie czytać informacje zawarte na etykiecie opakowania. Zgodnie z prawem żywność taka musi być bowiem oznakowana, np. „zawiera składnik wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanych organizmów”.

Zobacz więcej:

www.gmo.icppc.pl Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, kampania anty-GMO
www.greenpeace.org/poland/kampanie/stop-gmo kampania Greenpeace „Stop GMO”
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie