Jakie jajka kupować?
Czy wiesz, że większość jajek, które kupujemy w sklepach pochodzi z dużych ferm przemysłowych, gdzie życie kur w niczym nie przypomina naszego wyobrażenia o hodowli zwierząt. Nie ma tam kwok prowadzących kurczęta, walecznych kogutków, grzebania, przesiadywania na grzędzie.
 
Najmniej humanitarną, aczkolwiek najbardziej rozpowszechnioną metodą jest tzw. chów klatkowy. Ptaki spędzają życie w piętrowych klatkach wielkości porównywalnej do kartki A4, nigdy nie widząc dziennego światła. Normalną praktyką jest obcinanie dziobów i pazurów, aby zapobiec wynikającym z nienaturalnych warunków zachowaniom agresywnym.
 
Co możesz zrobić?
  • sprawdź przed zakupem z jakiego typu chowu pochodzą jaja (na każdym jaju producent ma obowiązek umieścić w postaci cyfr informację o sposobie chowu – patrz niżej – Co kryje skorupka?)
  • unikaj kupowania jaj z chowu klatkowego
  • pytaj w swoim sklepie o jaja z chowu na wolnym wybiegu
 
Co kryje skorupka?

Jaja muszą być oznaczone na skorupie numerami wyróżniającymi. Numer taki składa się z 3 informacji:

SPOSÓB CHOWU (informacja najważniejsza z punktu widzenia życia kury)

0 – chów ekologiczny (kura na świeżym powietrzu z wolnym wybiegiem, karmiona karmą ekologiczną)
1 – chów z wolnym wybiegiem (zwykle zamykana na noc)
2 – chów ściółkowy (kura nie ma dostępu do świeżego powietrza, ale może się swobodnie poruszać)
3 – chów klatkowy (kura zwykle ma obcięty dziób i pazurki, całe życie spędza w klatce)

KRAJ POCHODZENIA (np. PL) w której zarejestrowany jest zakład

KOD IDENTYFIKUJĄCY ZAKŁAD PRODUKCYJNY (w Polsce jest to weterynaryjny numer identyfikacyjny)

Pamiętaj, jaja mogą być także nieoznakowane. Dotyczy to jaj pochodzących z małych stad przyzagrodowych (do 50 kur), hodowanych zazwyczaj na wolnym wybiegu, a więc w sposób przyjazny dla kur. Mogą one być sprzedawane na okolicznych bazarach, z pisemną informacją o pochodzeniu i datą przydatności do spożycia.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie
rycja 13.01.2009 18:15
Będę zwracała uwagę na stempelek na jajku! Będę się starać kupować te 0 lub 1. Pozdrawiam.