"Globalny Świat Pracy – Globalne Działania" - zaproszenie na roczny bezpłatny cykl edukacyjny
Poniedziałek, 03.06.2013. Iwona
"Globalny Świat Pracy – Globalne Działania" - zaproszenie na roczny bezpłatny cykl edukacyjny
Żródło: ipowerproject.com
Polska Zielona Sieć oraz Rada OPZZ Województwa Małopolskiego ogłaszają nabór uczestniczek i uczestników na roczny, bezpłatny cykl edukacyjny pt. "Globalny Świat Pracy – Globalne Działania". Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2013 r. 
• Chcesz włączyć się w globalny ruch walczący o godną pracę dla wszystkich?
• Chcesz zrozumieć wpływ globalnego kapitału na świat pracy tu i w krajach globalnego Południa?
• Chcesz poznać związkowców i związkowczynie oraz działaczy i działaczki społeczne z sześciu krajów?
• Chcesz z bliska zobaczyć codzienne realia pracowników i pracownic z Bangladeszu i Brazylii?
Jeśli tak, zapraszamy Cię na roczny, bezpłatny cykl edukacyjny poświęcony zagadnieniu godnej pracy i międzynarodowym strategiom solidarności.
 
Zaplanowaliśmy:
• 6 dwudniowych warsztatów (od listopada 2013 do czerwca 2013)
• 1 warsztat wyjazdowy w Austrii
• spotkanie z gośćmi z Bangladeszu
• możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Bangladeszu, w Brazylii i w Belgii
• możliwość wzięcia udziału w okrągłym stole w Europarlamencie na temat Agendy Godnej Pracy
 
Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.
Ilość miejsc jest ograniczona: zajęcia odbywać się będą w 15-osobowej grupie.
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 10 września.
Aby się zgłosić wypełnij formularz tutaj.
 
Opis szczegółowy
 
Szkolenia odbędą się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Godna praca – godne życie!”, który w Polsce realizowany jest przez Polską Zieloną Sieć oraz Radę OPZZ Województwa Małopolskiego. Szkolenie adresowane jest do członków i członkiń związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, a także niezależnych działaczy i działaczek społecznych. Motywami przewodnimi będą idea godnej pracy oraz międzynarodowe strategie solidarności pracowniczej i obywatelskiej. Analogiczne szkolenia odbędą się równolegle w 5 krajach, które są partnerami projektu.
 
Oprócz sześciu dwudniowych warsztatów, które odbędą się w Krakowie, zaplanowaliśmy wyjazd na pięciodniową konferencję międzynarodową w Austrii, gdzie spotkamy się z partnerami z Austrii, Brazylii, Bułgarii, Litwy i Rumunii. W ramach projektu zorganizowane zostaną także trzy wizyty studyjne: do Brazylii, do Bangladeszu i do Belgii (dla wybranych uczestników/czek). Lokalny świat pracy odkryją przed nami działaczki i działacze tamtejszych związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych.
 
Zapewniamy interaktywne metody działania, elementy edukacji globalnej, multimedialne narzędzia, ciekawych i kompetentnych gości – reprezentantów i reprezentantki związków zawodowych jak i trzeciego sektora.
 
Wstępne terminy i tematy szkoleń:
 
Moduł I: 21-22 listopada 2013 - Globalny kapitał kontra globalne sieci pracownicze
 
Moduł II: 16-17 grudnia 2013 - Godna praca prawem obywateli i obywatelek świata
 
Moduł III: 21-22 stycznia 2014 - Globalizacja – zagrożenie czy szansa dla świata pracy?
 
Moduł IV: 26-27 lutego 2014 - Stereotypy: jak nie dać się złapać w pułapkę uprzedzeń?
 
Moduł V: 1-5 kwietnia 2014 - Poznajmy się! Konferencja międzynarodowa z udziałem partnerów z 6 krajów
 
Moduł VI: 14-15 maja 2014 - Solidarność międzynarodowa to dziś konieczność? Spotkanie z gośćmi z Bangladeszu.
 
Moduł VII: 19-20 czerwca 2014 - Zacznijmy działać: co ja mogę zrobić na rzecz godnej pracy dla wszystkich?
 
Wszystkie moduły krajowe odbędą się w siedzibie Rady OPZZ Woj. Małopolskiego w Krakowie.
 
Aby się zgłosić wypełnij formularz tutaj.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września.
 
ZAPRASZAMY
 
 
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie