Global education in Malopolska
„Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący małopolskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa” to inicjatywa Fundacji Kupuj odpowiedzialnie realizowana w Małopolsce. Odpowiada na potrzebę systemowego podwyższania jakości edukacji globalnej w tym regionie poprzez wzmacnianie potencjału nauczycieli i zaangażowania uczniów za pomocą różnorodnych metod i form pracy dostarczając innowacyjnych narzędzi i materiałów.
 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z 4 szkołami III i IV etapu edukacyjnego:
  • Zespoł Szkół Gastronomicznych nr 1 z Krakowa,
  • Zespołu Szkół Uzdrowiskowych z Rabki,
  • Zespołu Szkół w Zębie k. Zakopanego
  • Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem.
Tematycznie projekt skupi się na problematyce kluczowych wyzwań rozwojowych, takich jak problemy łamania praw człowieka i degradacji środowiska w zglobalizowanym łańcuchu dostaw przemysłu odzieżowego i elektronicznego. Projekt zwiększa świadomość tych problemów oraz globalnych współzależności równocześnie promując odpowiedzialne zachowania konsumenckie.
Działania obejmują stałą współpracę z nauczycielami szkół partnerskich poprzez Grupę Roboczą umożliwiającą stałą współpracę szkół, adekwatne planowanie działań i wymianę doświadczeń. Działania projektowe obejmują wzmocnienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniu zewnętrznym jak również przeprowadzenie warsztatów dla grona pedagogicznego we własnych szkołach. W projekt angażujemy również uczniów, pracując z nimi metoda warsztatową nad wzmacnianiem wiedzy o współzależnościach między globalnym Południem a Północą, o odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnym kupowaniu i aktywizując ich do realizowania samodzielnych projektów. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizują szereg wydarzeń dla szerszych społeczności szkolnych. W trakcie przygotowań otrzymają wsparcie merytoryczne i praktyczne ze strony Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
 
Projekt jest realizowany dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834.