Materiały: Owoce
Poradniki
Gra w Kampanię! Praktyczny poradnik prowadzenia kampanii konsumenckich
finep, Wigwam. Redakcja polskiego wydania: Andrzej Żwawa, Maria Huma, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Jesteśmy w trakcie tworzenia dla Was interesujących materiałów. Zapraszamy wkrótce