Wezwij firmy produkujące w Lide Shoe Factory do wzięcia odpowiedzialności za prześladowania obrońców praw pracowniczych!
Podpisz petycję
Podpisując petycję akceptujesz obowiązującą politykę prywatności
Informuj mnie o tej i podobnych akcjach
698 zebranych podpisów.
Pomóż nam zebrać 1 000 podpisów.
3 grudnia 2015 roku, policja przeprowadziła serię aresztowań wraz z nalotami na domy osób z grup działających na rzecz praw pracowniczych w Guangdong, w Chinach. Zatrzymano wówczas 21 najbardziej aktywnych obrońców i obrończyń praw pracowniczych i poddano przesłuchaniom.
 
Do aresztu trafiło dwóch działaczy i jedna działaczka z Panyu Workers Center. Zeng Feiyang,  Zhu Xiaomei, oraz Meng Han zostali oskarżeni o „zakłócanie porządku społecznego”. Do tej pory, Zeng Feiyang oraz Meng Han są w areszcie, a aktywistka Zhu Xiaomei została zwolniona za kaucją, lecz z ciążącymi na niej oskarżeniami.
 
Organizacje pracownicze widzą bezpośrednie powiązanie pomiędzy tymi aresztowaniami a ich działalnością i zaangażowaniem w spór pomiędzy pracodawcą a pracownikami fabryki butów – Lide Shoes Factory – z dystryktu Panyu. To wsparcie organizacji pracowniczych pozwoliło na osiągnięcie porozumienia (grudzień 2015 r.) korzystniejszego dla pracowników i pracownic fabryki.
 
Fabryka  Lide Shoes Factory produkowała dla firm: Calvin Klein, Coach, Stride Rite, Wolverine i Li&Fung.

Wyrażamy swoje głębokie oburzenie sytuacją obrońców praw pracowniczych w Chinach, aresztowanych i napiętnowanych za swoją działalność. Uważam, że Państwa firma jako produkująca w fabryce Lide Shoes Factory, ponosi odpowiedzialność za sytuację w jakiej znaleźli się Zeng Feiyang, Meng Han i Zhu Xiaomei – działających w organizacji wspierającej stronę pracowniczą w negocjacjach z kierownictwem Lide Shoes Factory.

Domagamy się uwolnienia Zeng Feiyang, Meng Han, He Xiaobo i Zhu Xiaomei z aresztu, oczyszczenia z  niesprawiedliwych zarzutów oraz zaprzestania prześladowań organizacji dbających o prawa pracownicze w Chinach.
Państwa jasne i upublicznione stanowisko wspierające te żądania , pozwoli na skuteczniejszy nacisk na władze chińskie.

W tym momencie aresztowania obrońców praw pracowniczych podważają i uniemożliwiają realizację podstawowych standardów uczciwego zatrudnienia i odpowiedzialnej produkcji!

Prześladowania obrońców praw pracowników kładą się cieniem także na reputacji Państwa firmy!
Zapoznaj się z oryginalną treścią petycji