"Metody aktywizujące w edukacji globalnej". Sympozjum
Środa, 04.11.2015. Katarzyna Salus
"Metody aktywizujące w edukacji globalnej". Sympozjum
Polska Zielona Sieć wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na Sympozjum dla nauczycieli/ek pt. Metody aktywizujące w edukacji globalnej. 9.11.2015 Kraków
W trakcie jednodniowego Sympozjum uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z czterema nowatorskimi metodami pracy z młodzieżą, które pozwolą na budowanie i wzmocnienie kompetencji uczniów i uczennic.
 
  • Metoda dociekań filozoficznych
     
  • Sześć kapeluszy myślowych
     
  • Otwarta Przestrzeń
     
  • Żywa biblioteka
 
Prezentacje zostaną przedstawione przez ekspertki, które mają możliwość wykorzystywania metod w swojej codziennej praktyce. Dodatkowo, przedstawienie technik będzie wzbogacone o część warsztatową, polegającą na praktycznym zaprezentowaniu metody uczestnikom i uczestniczkom.
 
Celem spotkania jest szkolenie umiejętności tworzenia partnerskich i opartych na szacunku relacji w klasie oraz szkolenie umiejętności krytycznego myślenia.
 
Warsztaty zostaną przeprowadzone m.in przez Annę Gierlińską"Pracowni na rzecz wszystkich istot", dr Katarzynę Jasikowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Joannę Solik i Olgę Kanię (koordynatorki szkolne projektu "Zmieniaj nawyki na lepsze")
 
 
Projekt "Zmieniaj nawyki na lepsze" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie