O projekcie: EDUKACJA

Edukacja odpowiedzialnego konsumenta

 
W upowszechnianiu odpowiedzialnej konsumpcji nie może zabraknąć edukacji. Nasze projekty kierujemy przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poruszamy takie tematy jak: zasada 3R, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja ubrań, zasobów leśnych czy elektroniki. Jak dotąd dotarliśmy do ponad 1250 szkół we wszystkich 16 województwach w Polsce.
 
Edukacja odpowiedzialnego konsumenta to, część kształcenia obywatelskiego, która rozszerza jego zakres o uświadamianie istnienia współzależności między codziennymi wyborami konsumenckimi a jakością życia zarówno mieszkańców Polski jak i krajów globalnego Południa. Podczas realizowanych działań edukacyjnych zwracamy uwagę na przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw uczniów i nauczycieli, z którymi współpracujemy.
 
Nasze działania przybierają zróżnicowane formy, m.in. szkolenia dla nauczycieli, kursy e-learningowe, sympozja, warsztaty dla uczniów, wspólne projekty nauczycieli i uczniów, międzynarodowe wymiany młodzieży, organizowanie wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej, akcje edukacyjne popularyzujące odpowiedzialną konsumpcje skierowane do szerszych grup.
 
Tworzymy innowacyjne materiały edukacyjne i multimedialne służące do prezentowania zagadnień edukacji z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Są to gotowe formy warsztatowe oraz scenariusze zajęć, które umożliwiają nauczycielom wdrażanie poruszanych przez nas zagadnień podczas realizowanych lekcji. W celu uatrakcyjnienia zajęć stworzyliśmy także filmy, materiały interaktywne, mapy myśli, gry edukacyjne i inne materiały dostępne dla nauczycieli.
 
Dowiedz się więcej
 
W zakładce „Materiały” znajdziecie elektroniczną wersję opracowanych przez nas materiałów edukacyjnych w tym: scenariusze zajęć, ćwiczenia, pomysły na samodzielne projekty uczniów, filmy i zdjęcia umożliwiające implementację tematyki odpowiedzialnej konsumpcji do podstawy programowej.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chętnych do włączenia swoich szkół do naszych działań, do kontaktu z nami.
 

Aktualności

Spotkanie studentów/ek i aktywistów/ek w ramach projektu Moja Rewolucja
Jakie problemy wiążą się w produkcją i konsumpcją żywności, ubrań i butów? Czym zajmują się organizacje pozarządowe i co powinno się zmienić by świat stał się lepszym miejscem? Właśnie o tym rozmawiali studenci/tki i aktywiści/tki na ostatnim spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu "Moja rewolucja"
Krakowska młodzież myśli o środowisku. Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja"
Czym jest odpowiedzialna konsumpcja? Czym są prawa człowieka i dążenie do równouprawnienia? Jakie problemy współczesnego świata jak najszybciej wymagają rozwiązania? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Moja odpowiedzialna rewolucja - zaproszenie na warsztat
Chcesz zaangażować się w kampanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji, poznać ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty, pojechać z nami do Wiednia czy Brukseli i razem przyczynić się do zmian społecznych? Masz nie więcej niż 25 lat? Jeśli tak, to ten warsztat jest dla Ciebie!
7 listopada młodzież z Polski, Włoch, Słowenii i Austrii, podczas "okrągłego stołu" w Parlamencie Europejskim przedstawiła posłom i posłankom "Manifest zmian", czyli listę wypracowanych na kilku spotkaniach postulatów. Współorganizatorem spotkania był m.in. europoseł Bogdan Wenta.
Większa tolerancja, otwartość kulturowa, zapobieganie dyskryminacji i lepsza opieka medyczna. To tylko niektóre z postulatów wypracowanych przez młodych Europejczyków i Europejki na konferencji Bolonii.  
23 maja, w krakowskiej siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie spotkało się kilkunastu uczniów i uczennic oraz aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa, która została wyłoniona spośród uczestników i uczestniczek trzech zorganizowanych przez Fundację spotkań, stworzyła wspólny Manifest Zmian.
Praca u podstaw i reforma założeń edukacyjnych – to jedne z wielu propozycji zmian, które wypracowały/li aktywistki i aktywiści, podczas spotkania, które odbyło się w pierwszy weekend kwietnia w Krakowie. 
Burza mózgów, dyskusje o możliwościach zmian i sytuacji związanej z nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcją. Sporo świetnych pomysłów i dużo energii do działania. Tak wyglądało ostatnie spotkanie z grupą Collaborate, Krakow!, które odbyło się 28 lutego w Ambasadzie Krakowian.
Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w Twoim mieście i kraju? Jakie są najbardziej palące problemy współczesnego świata? Z jakimi zagrożeniami wiąże się nadmierna produkcja i konsumpcja? Na te i inne pytania odpowiadali krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Co by było gdyby to uczennice i uczniowie dostali narzędzia, które pozwolą im na samodzielność i wspólne inicjowanie kampanii szkolnych? Zobaczcie co działo się w projekcie "Zmieniaj nawyki na lepsze"
Happening taneczny na Rynku w Katowicach, warsztaty, pokaz mody, rozmowy o odpowiedzialnej konsumpcji, debata z ekspertkami i ekspertami - czy jest możliwe, by konferencję uczniowską przygotowali sami uczniowie?
Czy mamy ma wpływ na rzeczywistość związaną z zależnościami globalnymi? Działania szkół zaangażowanych w projekt „Zmieniaj nawyki na lepsze” pokazują nową perspektywę na edukację aktywizującą uczennice i uczniów.
18 listopada 2015 roku odbyła się w Katowicach V edycja Gry Miejskiej FAIR TRAIN, współorganizowana w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci „Zmieniaj nawyki na lepsze”
Polska Zielona Sieć wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała na początku listopada Sympozjum dla nauczycieli/ek pt. Metody aktywizujące w edukacji globalnej.
Polska Zielona Sieć wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na Sympozjum dla nauczycieli/ek pt. Metody aktywizujące w edukacji globalnej. 9.11.2015 Kraków
19 listopada w Pałacu Młodzieży w Katowicach po raz czwarty wystartuje „Fair Train” czyli gra miejska promująca zrównoważony rozwój, prawa człowieka oraz odpowiedzialną konsumpcję.
Wraz z początkiem września, również Kupuj Odpowiedzialnie wraca do szkół. Będziemy kontynuować dotychczasowe inicjatywy, jak również wystartujemy z nowymi projektami. Już dziś propozycja nowego  e-learningu dla nauczycieli!
Polska Zielona Sieć oraz Rada OPZZ Województwa Małopolskiego ogłaszają nabór uczestniczek i uczestników na roczny, bezpłatny cykl edukacyjny pt. "Globalny Świat Pracy – Globalne Działania". Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2013 r. 
 Polska Zielona Sieć przedstawia publikację pt. "Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych." Scenariusze są aktualnym narzędziem pracy z młodzieżą w zakresie edukacji globalnej.
Weź udział w quizie "SHOP – PATRZ!" i dowiedz się, jakim jesteś konsumentem/ką, a także jak poprzez wybory produktów, które kupujesz na co dzień możesz wpływać na otaczający Cię świat w sposób zrównoważony, etyczny, odpowiedzialny i pozytywny. Możesz wygrać kosz z produktami przyjaznymi środowisku i pochodzącymi ze sprawiedliwego handlu.
12