Materiały: Sprawiedliwy Handel
Materiały edukacyjne
Scenariusze zajęć
Emilia Ślimko, Maria Huma, Polska Zielona Sieć
Materiały uzupełniające
Filmy