Wnioski o dotację

Wsparcie finansowe dla pozarządowych organizacji młodzieżowych. WYNIKI KONKURSU

 
Miło nam ogłosić wyniki konkursu "Wsparcie finansowe dla pozarządowych organizacji młodzieżowych i/lub działających na rzecz młodzieży w Polsce" organizowanego przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie w ramach kampanii #KlimatNaZmiany („End Climate Change, Start Climate for change #ClimateOfChange – A Pan-European campaign to build a better future for climate-induced migrants, the human face of climate change”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, a w Polsce dodatkowo przez NIW-PROO.
 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, w sumie otrzymaliśmy 43 wnioski.
 
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dofinansowanie projektom:
  1. “Larpuj dla Klimatu” Fundacji Edukacyjnej Nausika
  2. “Wsparcie dla działań i usprawnienie funkcjonowania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego” Fundacji Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
  3. “Młodzi Konsumenci dla Klimatu: Cool4Climate” Fundacji Klub Myśli Ekologicznej
  4. “Ekologiczną Akademię Dziewczyn” Fundacji Rzecz Społeczna
  5. “Szajnujemy #KlimatNaZmiany” Fundacji Szajn
 
Dziękujemy aplikującym organizacjom za zaangażowanie i oryginalne propozycje działań!
 

Dokumenty:

 

Wyniki konkursu. Punktacja

 

Protokół z komisji konkursowej

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Wsparcie finansowe dla pozarządowych organizacji młodzieżowych i/lub działających na rzecz młodzieży w Polsce, w ramach kampanii #KlimatNaZmiany

 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jako partner ogólnoeuropejskiej kampanii #KlimatNaZmiany („End Climate Change, Start Climate for change #ClimateOfChange – A Pan-European campaign to build a better future for climate-induced migrants, the human face of climate change” nr CSO-LA/2019/410-153), współfinansowanej przez Unię Europejską oraz dodatkowo w Polsce przez NIW-PROO, zaprasza organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży w Polsce do udziału w konkursie na wsparcie finansowe w wysokości do 5000 euro (22 500 zł).
 

Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2022 roku.

 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przyzna co najmniej 5 minigrantów, 5 organizacjom młodzieżowym i/lub działającym z młodzieżą na realizację własnych projektów, wspierających cele i postulaty kampanii  #KlimatNaZmiany i skierowanych do osób młodych (16-35 lat).
 
W ramach kampanii #KlimatNaZmiany dążymy do zwiększenia wiedzy na temat zmian klimatycznych i ich ekologiczno-społecznych skutków, odpowiedzialności krajów UE i obecnego modelu gospodarczego za stan klimatu, wpływu naszego konsumpcyjnego stylu życia na klimat oraz możliwych rozwiązań. Działamy również na rzecz zwiększenia zaangażowania młodych osób w kampanię i w procesy decyzyjne dotyczących klimatycznej przyszłości na poziomie społeczności lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Szczegółowe postulaty w formie petycji skierowanej do Komisji Europejskiej można znaleźć na naszej stronie ekonsument.pl/KlimatNaZmiany.
 
Wszystkie informacje na temat konkursu, w tym cel wsparcia finansowego, wymagania formalne i kryteria oceny projektów, propozycje formatów działań, dodatkowe materiały, harmonogram i warunki umowy, można znaleźć w Zaproszeniu do składania wniosków.
 

Dokumenty:

 

Zaproszenie do składania wniosków wraz z niezbędnymi informacjami

 

Aneks 1: Opis projektu (wniosek)

 

Aneks 2: Budżet (załącznik do wniosku)

 

Aneks 3: Wzór oświadczenia strony trzeciej (załącznik do wniosku)

 
 

 

Więcej o projekcie:

 
Kampania #KlimatNaZmiany (ang. #ClimateOfChange) jest prowadzona przez organizacje z 13 krajów europejskich. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest jej polskim partnerem. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na wpływ obecnego modelu gospodarczego i naszego stylu życia na zmiany klimatu, a w rezultacie na migracje klimatyczne i mobilizacja do zmian. Prowadzimy akcje edukacyjne, kampanijne, rzecznicze, wydajemy raporty i poradniki dla konsumentów, organizujemy wydarzenia publiczne i artystyczne, międzynarodowy konkurs debat w szkołach i uniwersytetach, działamy w mediach społecznościowych i tradycyjnych, relacjonujemy problemy krajów i społeczeństw już dotkniętych zmianami klimatu. #KlimatNaZmiany nagłaśnia problemy, proponuje rozwiązania, angażuje młodzież. Więcej: www.climateofchange.info/poland