Wnioski o dotację

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce. Wyniki konkursu

 

Miło nam ogłosić, że konkurs "Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce" cieszył się sporym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy 24 zgłoszenia, wśród nich znalazło się dużo merytorycznych i interesujących projektów, jednak możemy przyznać tylko dwa granty. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dofinansowanie projektom:
 
1. Jadalne Miasto Młodych, Fundacja EkoRozwoju
 
2. Foodscaping, Fundacja „W krajobrazie”
 

Tabela z wynikami

 
Dziękujemy wszystkim organizacjom za zaangażowanie i oryginalne propozycje działań! Zapraszamy do obserwowania naszej strony oraz udziału w kolejnych konkursach grantowych.
 
Konkurs "Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce" realizowany jest we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie w ramach w ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our Future), współfinansowanej przez Komisję Europejską.
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce

 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest współbeneficjentem w ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our Future), współfinansowanym przez Komisję Europejską (DG Devco)
 
W ramach realizacji celów kampanii, w tym głównego celu, jakim jest zachęcenie młodzieży w UE do zaangażowania się w zrównoważoną konsumpcję i produkcję żywności, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przyznaje organizacjom zewnętrznym (stronom trzecim) wsparcie finansowe na realizację projektów. Strony trzecie to organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które nie są oficjalnymi partnerami ani beneficjentami projektu, ale są zainteresowane włączeniem się w prowadzone w ramach niego działania. Do składania wniosków zapraszamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zorientowane na oddolne działania, z siedzibą w Polsce, które mają (poparte dowodami) doświadczenie w pracy z młodzieżą, w działaniach skierowanych do młodych ludzi.
 
Wnioskującym jest organizacja odpowiadająca za złożenie propozycji własnego projektu, która podpisuje kontrakt z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, otrzymuje fundusze od Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie i składa raporty dotyczące wdrażania projektu.
 
Dokumenty:
 

Zaproszenie do składania wniosków wraz z niezbędnymi informacjami

Aneks 1: Część opisowa projektu

Aneks 2: Budżet

Aneks 3: Wzór oświadczenia strony trzeciej

 
Więcej o projekcie
 
Niesprawiedliwy system produkcji i dystrybucji żywności w ogromnej mierze przyczynia się do zmian klimatu, przymusowej migracji oraz złych warunków życia i pracy rolników, społeczności i pracowników sezonowych na całym świecie, a zwłaszcza w krajach globalnego Południa. Kampania Our Food. Our Future realizowana przez 16 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 13 krajów ma na celu zmobilizowanie młodych ludzi (18–35 lat) w UE do stosowania zrównoważonych modeli konsumpcji i aktywnego wspierania zrównoważonych łańcuchów dostaw, sprawiedliwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju poprzez lepszą politykę instytucjonalną i korporacyjną na szczeblu unijnym oraz na poziomie poszczególnych krajów członkowskich UE. Naszym głównym założeniem w celu zagwarantowania zmiany politycznej oraz zmian w postawie i zachowaniu grup docelowych jest zaangażowanie i wzmocnienie pozycji europejskiej młodzieży w sposób partycypacyjny, tak by to sami młodzi ludzie stali się kluczowymi aktorami w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii.
 

Pobierz zaproszenie wraz z niezbędnymi informacjami jak złożyć wniosek o dotację