Materiały: Odpowiedzialna konsumpcja
Materiały edukacyjne
Scenariusze zajęć
Małgorzata Świderek, Polska Zielona Sieć
Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Polska Zielona Sieć
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Materiały uzupełniające
Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Polska Zielona Sieć
Filmy
Anne Leonard (The story of stuff, 20', USA)
Grupa eFTe (1'29', Polska)
Prezentacje