Materiały: Owoce
Materiały edukacyjne
Scenariusze zajęć
Prawda o bananach. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek
Banana Link. Redakcja polskiego wydania: Marta Gontarska, Maria Huma, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Infografiki
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Filmy
Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Oxfam. Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Banana Link. Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Prezentacje
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie