Materiały: Żywność
Raporty
Polska Akcja Humanitarna, Oxfam (2011)