Moja Rewolucja
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu.
 
Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
Głównymi beneficjentami projektu są osoby między 16 a 30 rokiem życia. Planowane jest m.in. zorganizowanie warsztatów, spotkań i konferencji. W każdym kraju przewiduje się współpracę z 3 różnymi grupami młodzieżowymi. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: "Jaka jest dzisiaj Twoja rewolucja", "Jakie dzisiaj są dla Ciebie ważne postulaty zmian społecznych?".
 
W ramach projektu odbędą się dwie międzynarodowe konferencje (w maju 2018 r. w Bolonii i we wrzesniu 2018 r. w Wiedniu). Przedstawiciele i przedstawicielki grup młodzieżowych (20 osób z każdego kraju) spotkają się i omówią swoje problemy, postulaty i przedstawią propozycje zmian społecznych.
 
Na bazie wspólnych rozmów powstanie Manifest Młodzieży, zainspirowany spotkaniami przedstawicieli i przedstawicielek czterech krajów uczestniczących w projekcie. Manifest zostanie przedstawiony i omówiony przez młodzież w Parlamencie Europejskim.