Downloads: Chemicals
Arnika. Redakcja polskiego wydania: Maria Huma, Katarzyna Salus, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (2018)
Jitka Strakova, Joseph DiGangi, Genon K. Jensen, Arnika (2018)