Materiały: Sprawiedliwy Handel
Poradniki
Jak propagować Sprawiedliwy Handel? Poradnik dla aktywistów
Katarzyna Szeniawska, Maria Huma, Emilia Ślimko, Andrzej Żwawa