My Resistance
Projekt „My Resistance” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (Weworld) i Słowenii (Focus). Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu.
 
Projekt realizowany jest od 1.01.2023 r. do 30.06.2024 r. Projekt ma na celu integrację młodzieży z Polski, Słowenii, Austrii i Włoch oraz zachęcenie jej do zgłębienia zagadnień związanych z wolnością, demokracją, postawą obywatelską i zapobieganie postawom związanym z faszyzmem i totalitaryzmem. W ramach projektu młodzież będzie mogła omówić aktualne tematy związane z ekologią i tematami społecznymi oraz przygotować postulaty zmian, które w postaci młodzieżowego manifestu będą przekazane na ręce europarlamentarzystów podczas spotkania w Brukseli.

Głównymi beneficjentami projektu są osoby między 15 a 25 rokiem życia. W ramach projektu organizowane są warsztaty, spotkania i konferencje. Planowane są: Krajowa Konferencja Młodzieżowa w Krakowie (czerwiec 2023), Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa w Bolonii (październik 2023), Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa w Krakowie (marzec 2024) i spotkanie z europarlamentarzystami przy okrągłym stole w Brukseli (maj 2024).
 
W ramach projektu zorganizowaliśmy 3 warsztaty:
 
Warsztat w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich
Podczas warsztatów, które odbyły się 20 marca, omówiliśmy zagadnienia związane z oporem stawianym w przeszłości oraz wspócześnie przeciwko faszyzmowi, totalitaryzmowi oraz opresji. Zajęliśmy się podobieństwami i różnicami między działalością Armii Krajowej i Solidarności oraz przeanalizowaliśmy wyzwania stawiane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet czy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.
 
Warsztat w Liceum Pallotyńskim w Krakowie
Spotkanie odbyło się 10 maja. Tym razem, oprócz zagadnień związanych z tematyką oddolnych społecznych przejwów oporu, poruszliśmy kwestie dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji, klimatu i trudnej sytuacji pracowników sektora odzieżowego oraz odpowiedzialności społecznej korporacji.
 
Warsztat w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
W trakcie warsztatu, który odbył się 26 maja, rozmawialiśmy o problemach, z którymi musi mierzyć się współczesny młody człowiek. Nasi rozmówcy najczęściej wspominali o oporze przeciwko zmianom klimatu i zanieczyszczaniem środowiska, oraz o współczesnym aktywiżmie klimatycznym jako wyrazie buntu przeciwko zastanej sytuacji. Uczestnicy warsztatu sformułowali również własne pomysły na doprowadzenie do pozytywnych zmian.