Materiały: Żywność
Poradniki
Raporty
Polska Akcja Humanitarna, Oxfam (2011)