Korporacje. Czas na regulacje
Prawo nie nadąża za globalizacją. Korporacje, korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, wyzyskują ludzi i środowisko. Jednostkowe działania mają sens, ale pracownicy i pracownice w krajach globalnego Południa potrzebują skutecznych regulacji prawnych, które zapewnią im bezpieczeństwo oraz godne warunki życia.
Food
Clothes
Shoes
Fruits
Toys
Wood and Paper
Electronics
Uważaj kupując artykuły ogrodnicze
Lato to czas prac w ogrodzie. Wielu i wiele z nas znów ciągnie do ogrodu, a tam czeka nas mnóstwo roboty. Uważaj jednak: narzędzia i materiały mogą zawierać substancje o szkodliwym wpływie na zdrowie i środowisko.
Wodna Masa Krytyczna. Co możemy zrobić by przeciwdziałać kryzysowi wodnemu?
Kurczące się zasoby wodne w Polsce i na świecie to poważny problem. Szczególnie latem, kiedy susze zagrażają lasom oraz rolnictwu. Na co dzień zwracamy uwagę w jaki sposób wybory Polek i Polaków wpływają na środowisko naturalne. W tym roku specjalna tratwa Fundacji weźmie udział w 11. edycji Wodnej Masy Krytycznej aby nagłaśniać tematykę związaną z konsumpcją wody.
 

 
Kryzys klimatyczny to również kryzys społeczny. Konsekwencje niepohamowanej produkcji i konsumpcji ponoszą najbiedniejsi mieszkańcy globalnego Południa. Wskutek zmian klimatu pogłębiają się istniejące wcześniej problemy: ubóstwo, ograniczony dostęp do wody, brak bezpieczeństwa żywnościowego, dyskryminacja mniejszości, brak perspektyw na godne życie.
Już dziś światowe plantacje palmy olejowej zajmują 27 mln ha, czyli niewiele mniej niż powierzchnia Polski. Tymczasem eksperci ostrzegają, że wraz z naszym rosnącym zapotrzebowaniem na olej, rozmiar plantacji może się jeszcze powiększyć. Zwłaszcza, że trwająca obecnie wojna w Ukrainie przełożyła się także na kryzys żywnościowy. Co to wszystko oznacza dla środowiska naturalnego i ludzi?  
Bezwzględna działalność międzynarodowych korporacji w krajach globalnego Południa pozbawia ziem rdzennych mieszkańców, zanieczyszcza glebę i wodę oraz idzie w parze z łamaniem podstawowych praw człowieka. Na zaproszenie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie do Warszawy przyjadą aktywistki klimatyczne z Brazylii, które opowiedzą o tym jak na ich życie wpływa działalność firm produkujących dla nas żywność.