"Metody aktywizujące w edukacji globalnej". Sympozjum dla edukatorów i edukatorek.
Czwartek, 17.12.2015. Katarzyna Salus
"Metody aktywizujące w edukacji globalnej". Sympozjum dla edukatorów i edukatorek.
Polska Zielona Sieć wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała na początku listopada Sympozjum dla nauczycieli/ek pt. Metody aktywizujące w edukacji globalnej.
W trakcie spotkania uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z czterema nowatorskimi metodami pracy z młodzieżą. Celem warsztatu było szkolenie umiejętności tworzenia partnerskich i opartych na szacunku relacji w klasie oraz szkolenie umiejętności krytycznego myślenia oraz zbudowanie i wzmocnienie kompetencji uczniów i uczennic.
 
  • Metoda dociekań filozoficznych
     
  • Sześć kapeluszy myślowych
     
  • Otwarta Przestrzeń
     
  • Żywa biblioteka
 
Prezentacje zostały przedstawione przez ekspertki, które mają możliwość wykorzystywania metod w swojej codziennej praktyce. Dodatkowo, przedstawienie technik było wzbogacone o część warsztatową, polegającą na praktycznym zaprezentowaniu metody uczestnikom i uczestniczkom.
 
Warsztaty zostały przeprowadzone m.in przez Annę Gierlińską"Pracowni na rzecz wszystkich istot", dr Katarzynę Jasikowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Joannę Solik i Olgę Kanię (koordynatorki szkolne projektu "Zmieniaj nawyki na lepsze")
 
Więcej o metodach aktywizujących w edukacji globalnej można przeczytać w publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. "Edukacja Globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego" 
 
Projekt "Zmieniaj nawyki na lepsze" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie