Stanowisko związków zawodowych z Hong Kongu w sprawie procesu sądowego działaczy na rzecz praw pracowników fabryki butów w Guangdong
Piątek, 30.09.2016. Katarzyna Salus
Stanowisko związków zawodowych z Hong Kongu w sprawie procesu sądowego działaczy na rzecz praw pracowników fabryki butów w Guangdong
26 września 2016, Sąd Ludowy nr 2 Okręgu Panyu skazał Zenga Feyianga na trzy lata więzienia, w zawieszeniu na cztery lata. Współoskarżeni, Zhu Xiaomei i Tang Huanxing otrzymali po 1,5 roku więzienia, w zawieszeniu na dwa lata.
Wszyscy zostali oskarżeni o „gromadzenie tłumu w celu zakłócania porządku publicznego”. Według doniesień chińskiej agencji prasowej Xinhua, cała trójka przyznała się do winy i zdecydowała o odstąpieniu od apelacji. Mang Han, który został aresztowany razem z nimi, pozostaje na chwilę obecną osadzony w Zakładzie Karnym nr 1 w Guangzhou. Lokalni prokuratorzy odesłali jego sprawę ponownie do policji, do dalszego wyjaśnienia, a termin przesłuchania nie został jeszcze ustalony.
 
W grudniowej fali aresztowań, ponad 50 działaczy związków zawodowych zostało poddanych przesłuchaniom, siedmiu zostało zatrzymanych lub zaginęło. Te siedem osób spędziło długie miesiące za kratkami, bez możliwości spotkania się z prawnikami. Prawnicy przysłani przez rodziny pojmanych udawali się do zakładów karnych w celu spotkania się z klientami, tych wizyt im jednak odmawiano, twierdząc, iż do takiego widzenia wymagane są pozwolenia funkcjonariuszy zajmujących się sprawą; czasami odmawiano im wizyt bez podania powodu ani zapewnienia stosownej dokumentacji. Zeng Feiyang, jeden z uwięzionych, nie mógł spotkać się z prawnikiem przez pierwsze pół roku po swoim aresztowaniu, był także przedmiotem oszczerczej kampanii w mediach. W dodatku, rodziny przetrzymywanych osób są po dziś dzień specjalnie nadzorowane, zastraszane słownie oraz fizycznie.
 
Od zajść w 2015 roku, społeczeństwo obywatelskie w Chinach musiało mierzyć się z częstymi represjami, włącznie z kilkoma masowymi aresztowaniami prawników broniących praw obywateli oraz aktywistów walczących na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych. Niedawno władze Partii Komunistycznej przeprowadziły serię procesów politycznych aresztowanych osób. W sierpniu tego roku czterem prawnikom – Zhou Shifeng, Hu Shigen, Gou Hongguo i Zhai Yanmin – zostały postawione zarzuty „prób obalania władzy państwowej”. Skazano ich na więzienie w wymiarze od 3 do 7 lat. 22 września, pekiński prawnik Xia Lin, który w swojej karierze wybronił wielu aktywistów (między innymi Ai Weiwei, Pu Zhiqiang i Tan Zuoren), został skazany na 12 lat więzienia za oszustwo. Chińskie sądy stały się narzędziem represji politycznej w ręku Chińskiej Partii Komunistycznej, wykorzystujących pretekst przeróżnych wykroczeń, aby tępić aktywistów, pozbawiając ich praw obywatelskich.
 
Uważamy, że działania policji w Guangzhou również naruszyły zasady sprawiedliwości i praworządności oraz podstawowe prawa człowieka aresztowanych, a także poważnie pogwałciły zasady prawa krajowego. Mianowicie, artykuł 11 Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka jasno określa, że wszyscy, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie sądowe, mają prawo otrzymać adekwatną obronę. Artykuł 14.3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych gwarantuje prawo podejrzanych do skontaktowania się z wybranym przez siebie adwokatem podczas przygotowania się do obrony w sądzie. Zwrot „przez siebie wybranym” oznacza wybór obrońcy z własnej woli, nie wymuszony groźbą czy siłą. Zbiór Zasad Mających Na Celu Ochronę Wszystkich Osób Poddanych Jakiejkolwiek Formie Aresztowania Bądź Uwięzienia, będący rezolucją ONZ, wyraźnie stwierdza, że aresztowany powinien otrzymać pomoc w uzyskaniu porady prawnej, a także ma prawo do komunikowania się i konsultowania z owym doradcą. Artykuł 125 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej brzmi: „oskarżeni mają prawo do obrony”. Artykuł 14 Prawa Procedur Kryminalnych Chińskiej Republiki Ludowej głosi, że „organy bezpieczeństwa publicznego powinny chronić praw proceduralnych przysługujących uczestnikom postępowania z mocy prawa”. Artykuł 33 Prawa Procedur Kryminalnych zastrzega, że „dla pozwanego w areszcie, jej lub jego opiekun lub bliski krewny może wyznaczyć obrońcę w jej/jego imieniu”.
 
W świetle kroków podjętych od grudnia ubiegłego roku przez policję w Guangzhou, wielokrotnie pogwałcających prawa zatrzymanych osób, a także działań monitorujących i zastraszających członków ich rodzin, związki zawodowe z Hong Kongu wydały następujące stanowisko:

1. Kiedy prawa pracownicze są łamane, samoorganizacja i poszukiwanie szerszego wsparcia w tej sytuacji są zjawiskiem naturalnym. Choć spowodowały straty dla fabryki, działania te nie stanowią „zgromadzenia w celu zakłócania porządku publicznego”. Prawo pracowników do zrzeszania się i negocjowania układów zbiorowych powinno zostać uszanowane; pracownicy i działacze związkowi nie popełnili przestępstwa broniąc praw pracowniczych.
 
2. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego powinno wypełnić swoje zobowiązania, jako organ nadzorujący działania policji i wezwać funkcjonariuszy z Guangzhou do przestrzegania wyżej wymienionych zasad prawa krajowego i międzynarodowego, ratyfikowanych przez rząd chiński, chronić prawo czworga oskarżonych i ich rodzin do obrony i samodzielnego wyboru adwokata, a także do przygotowania wraz z nim linii obrony oraz wsparcia aż do zakończenia procesu.

3. Miejska Prokuratura Ludowa w Guangzhou oraz Najwyższa Prokuratura Ludowa powinny spełnić swoje obowiązki nadzoru prawnego, ukrócając nielegalne praktyki organów publicznych w tej sprawie, a także sporządzić stosowną dokumentację i wyciągnąć konsekwencje wobec tych funkcjonariuszy, którzy dopuszczali się łamania prawa.
 
4. Potępiamy przejawy represjonowania aktywistów za korzystanie z praw pracowniczych, a także fakt, że byli przez miesiące przetrzymywani w areszcie bez możliwości spotkania się z prawnikami. Uważnie obserwujemy sytuację i żądamy natychmiastowego zawieszenia postępowania przeciwko pracownikom związków zawodowych, jednocześnie domagając się ich natychmiastowego uwolnienia. Wzywamy także do natychmiastowego uwolnienia Meng Hana, który wciąż pozostaje w więzieniu.
 
 
Tłumaczenie: Marta Kołodziejczak
Komentarze