Resources: Zabawki
Ponad 90% zabawek sprzedawanych w Europie jest importowanych z Chin. Szybko rosnące miasta i ośrodki produkcji przyciągają miliony migrantów z terenów wiejskich całego kraju, którzy mają nadzieję wydobyć się z nędzy poprzez zatrudnienie w fabrykach. Niestety, ich zarobki nie starczają na godne życie, a warunki bytowania i pracy urągają wszelkim standardom.