Zmieniaj nawyki lepsze - szkolenie dla nauczycieli
Piątek, 21.11.2014. Joanna
Zmieniaj nawyki lepsze - szkolenie dla nauczycieli
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja to dobry temat do podejmowania na różnych lekcjach przedmiotowych, wychowawczych czy zajęciach pozalekcyjnych. Wystarczy mieć odpowiednie narzędzia i trochę zapału. Doświadczeniami z edukacji konsumenckiej w szkole dzieliły się uczestniczki naszego listopadowego szkolenia dla nauczycieli „Zmieniaj nawyki na lepsze”.
6-7 listopada 2014 odbyło się szkolenie dla nauczycieli z 9 śląskich i małopolskich szkół biorących udział w projektach „Zmieniaj nawyki na lepsze” Polskiej Zielonej Sieci oraz „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Szkolenie dotyczyło realizacji edukacji globalnej w szkołach, a w szczególności uczenia o odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji na przykładzie popularnych wśród młodzieży produktów: ubrań i elektroniki. Celem  szkolenia była wymiana doświadczeń między szkołami prowadzącymi podobną edukację od lat oraz tymi, które stawiają pierwsze kroki w tej tematyce.
 
Zamiast teorii – dobre praktyki
 
Poszczególne bloki szkoleniowe, przybliżyły merytoryczne zagadnienia projektowe, dostępne materiały, oraz przede wszystkim, dobre praktyki nauczycielek w realizacji edukacji konsumenckiej na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych oraz w ramach dodatkowych zajęć z uczniami w tym wydarzeń z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Zaprezentowane zostały przykłady lekcji biologii, geografii czy języków obcych z wykorzystaniem tematów globalnych łańcuchów dostaw czy społecznych i środowiskowych aspektów produkcji ubrań i elektroniki. Pokazane zostały również sposoby realizacji szkolnych wymienialni ubrań, angażowania uczniów w kampanie konsumenckie czy organizowania edukacyjnej i aktywizującej gry miejskiej o prawach człowieka, zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.
 
Większa część szkolenia była prowadzona przez same nauczycielki angażujące uczestniczki w dyskusje i zajęcia warsztatowe realizowane wykorzystywaną w projektach metoda współdzielonego procesu uczenia się. Polega ona na wykorzystaniu potencjału, wiedzy i umiejętności wszystkich członków uczącej się wspólnie grupy. Wykorzystać tu można zbieranie i wymianę informacji oraz umiejętności poprzez dyskusję, burzę mózgów, wzajemną ewaluację pomysłów, zadawanie pytań kontrolnych,  prezentację, etc. Ważne by w tym procesie nie faworyzować tych, którzy wiedzą więcej, ale zwracać uwagę by wiedza była przekazywana i utrwalana również przez tych, którzy jeszcze jej nie posiadają. Istotnym czynnikiem jest poczucie odpowiedzialności całej grupy za wspólne uczenie się.
 
Działamy dalej…
 
Na szkoleniu poruszony został również ważny problem wsparcia ze strony szerszego grona pedagogicznego. Doświadczenie nauczycielek realizujących edukację globalną i konsumencką w swoich szkołach pokazało, że wspólne działania w ramach szkoły jak i współpraca międzyszkolna nie tylko wzmacniają jakość i skalę podejmowanych działań ale także motywacje angażujących się w nie nauczycieli i uczniów. Na początek ważne jest więc zbudowanie odpowiedniego wsparcia wśród grona pedagogicznego. Odpowiedzią na taką potrzebę stały się warsztaty prowadzone przez nauczycielki biorące udział w projektach dla koleżanek i kolegów we własnych szkołach. Takie warsztaty odbyły się w zeszłym roku w 5 śląskich szkołach a w tym roku są realizowane w 4 szkołach z Małopolski. Szkolenie Zmieniaj nawyki na lepsze stało się inspiracją i przygotowaniem do nich.
 
Przydatne materiały
Na szkoleniu przedstawione zostały materiały i narzędzia ułatwiające prowadzenie edukacji konsumenckiej w szkołach i nie tylko. Nauczycielom i edukatorom przychodzimy z pomocą polecając Repozytorium materiałów dla nauczycieli, dostępne na naszej stronie ekonsument.pl. Znajdują się w nim scenariusze zajęć, zdjęcia, filmy, gry, artykuły, raporty, poradniki etc. Wszystkie materiały umożliwiają przygotowanie ciekawych zajęć dla uczniów, nauczycieli jak i wszystkich innych konsumentów. Zapraszamy do pobierania materiałów i przygotowania zajęć na ich podstawie!
 
 
 
Projekt "Zmieniaj nawyki na lepsze" Polskiej Zielonej Sieci jest współfinansowany przez Komisję Europejską.
 
Projekt Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie: "Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – projekt aktywizujący małopolskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa” jest realizowany dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834.
 
 
Komentarze