Zasoby wody pitnej na świecie
Czwartek, 01.04.2021. Dominika Cieślar
Zasoby wody pitnej na świecie
Fot. Spacerowiczka
Woda – dla jednych dobro podstawowe, dla drugich towar luksusowy. Kwestie związane z dostępem do wody postrzegamy przez pryzmat miejsca zamieszkania. Są tereny, gdzie dostęp do świeżej i czystej wody pitnej jest czymś oczywistym, ale są i takie miejsca, gdzie kryzys wodny jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wpływającym na dobrostan ludzi żyjących na mniej uprzywilejowanych terenach.
 
Co mówią dane na temat dostępu wody pitnej na świecie?
 
Fakt: Według Światowej Organizacji Zdrowia około 2,1 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest warunków sanitarnych. Oznacza to, że 1 na 3 osoby nie ma dostępu do wody pitnej, a 6 na 10 osób jest pozbawionych podstawowej infrastruktury sanitarnej.[1]
 
Fakt: Według Światowej Organizacji Zasobów36 krajów na świecie zmaga się z deficytem wody.
 
W ramach badania Światowej Organizacji Zasobów oceniono zagrożenia związane z zasobami wodnymi w 180 krajach świata, przy czym pod uwagę wzięto: ilość wody odprowadzana każdego roku z rzek, potoków oraz innych wód powierzchniowych do użytku domowego, rolniczego i przemysłowego, częstotliwość powodzi i susz. Jak się nietrudno domyślić, w zakresie ograniczonego dostępu do wody przodują państwa azjatyckie i afrykańskie, choć w zestawieniu znalazło się także sporo wysp należących do Ameryki Północnej bądź Południowej.
 
Ten sam instytut badań przeanalizował tempo wyczerpywania się wód powierzchniowych w 167 krajach do 2040 roku. W wyniku analiz 33 z nich zostało wytypowanych jako narażone na ekstremalnie wysokie obciążenie zasobów wody, a co za tym idzie – jej skrajny deficyt. Co ciekawe, 14 z tych państw znajduje się na Bliskim Wschodzie, ale w prognozie pojawiają się także kraje europejskie: San Marino, Macedonia, Grecja czy Hiszpania (poniżej zestawienie państw). To pokazuje, że z jednej strony mówimy o deficycie wody w skali globalnej, ale ta skala makroekonomiczna coraz mocniej odbija się na państwach europejskich. To dowodzi, że zmiany klimatyczne są realnym problemem dotykającym nas w sposób coraz bardziej bezpośredni.
 
Kraje najbardzie narażone na deficyt wody:
Pozycja Kraj Wynik
1 Antiqua i Barbuda 5,0
2
Bahrajn
5,0
3 Barbados 5,0
4 Komory 5,0
5 Cypr 5,0
6 Dominika 5,0
7 Jamajka 5,0
8 Malta 5,0
9 Katar 5,0
10 Saint Lucia 5,0
11 Saint Vincent i Grenadyny 5,0
12 San Marino 5,0
13 Singapur 5,0
14 Trinidad i Tobago 5,0
15 Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,0
16 Sahara Zachodnia 5,0
17 Arabia Saudyjska 4,99
18 Kuwejt 4,96
19 Oman 4,91
20 Libia 4,84
21 Izrael 4,83
22 Kirgistan 4,82
23 Timor Wschodni 4,81
24 Iran 4,78
25 Jemen 4,67
26 Palestyna 4,63
27 Jordania 4,59
28 Liban 4,54
29 Somalia 4,38
30 Uzbekistan 4,32
31 Pakistan 4,31
32 Turkmenistan 4,30
33 Maroko 4,24
34 Mongolia 4,05
35 Kazachstan 4,02
36 Afganistan 4,01
 
Fakt: Z brakiem wody mierzą się głównie państwa azjatyckie i afrykańskie, jednak jak się okazuje krajom europejskim (takim jak np. San Marino, Macedonia, Grecja i Hiszpania) w dłuższej perspektywie czasu również grozi skrajny deficyt wody.
 
Mapa przedstawiająca regiony i kraje najbardziej dotknięte brakiem bądź ograniczonym dostępem do wody pitnej:
 
 
Czym jest podstawowa infrastruktura sanitarna?
 
O podstawowych i odpowiednich warunkach sanitarnych jest mowa wówczas, gdy na danym terenie jest nieograniczony dostęp do nieskażonej wody pitnej oraz higienicznych toalet, których odpływ jest odpowiednio oczyszczany. Natomiast pozbawienie ludzi dostępu do czystej wody prowadzi często do śmiertelnych infekcji, regresu w dziedzinie zdrowia publicznego i uniemożliwia stworzenie warunków sprzyjających budowaniu zamożnych, stabilnych społeczeństw.[2]
 
Wraz ze złą kondycją wód i jej zanieczyszczeniem, rośnie prawdopodobieństwo infekcji i chorób.
 
Fakt: Co roku z powodu biegunki wywołanej złym zaopatrzeniem w wodę oraz fatalnymi warunkami higienicznymi umiera na świecie około 297 tys. dzieci poniżej piątego roku życia. Często dochodzi też do rozprzestrzeniania się cholery, duru brzusznego, żółtaczki typu A oraz tyfusu.[3]
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała do życia Agendę dot. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju mającą na celu polepszenie warunków życia w skali globalnej. Cel 6 odnosi się do środowiska wodnego i brzmi: zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
 
Zadania zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030:
  • Zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.
  • Zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich.
  • Poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.
  • Rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.
 
Międzynarodowe organizacje zajmujące się środowiskiem wodnym
 
UN Water – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wody jest mechanizmem międzyagencyjnym, który koordynuje wysiłki podmiotów ONZ i organizacji międzynarodowych zajmujących się kwestiami związanymi z wodą i warunkami sanitarnymi. Organizacja ta zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i raportowaniem, czyli dostarcza wiarygodnych danych i informacji na temat kluczowych trendów wodnych i kwestii związanych z zarządzaniem. Na oficjalnej stronie znajdziemy różnego rodzaju raporty dot. globalnego stanu wody. Ponadto prowadzą liczne kampanie edukujące i aktywizujące.

World Resources Institute – Światowy Instytut Zasobów to globalna organizacja badawcza non-profit założona w 1982 r. koncentrująca się na siedmiu obszarach: żywności, lasach, wodzie, energii, miastach, klimacie i oceanie. W kwestii dotyczącej wody, Instytut ten wykorzystuje najbardziej aktualne dane do tworzenia map globalnego ryzyka wodnego, umożliwiając interesariuszom ocenę obecnych i przyszłych wyzwań. Na oficjalnej stronie znajdziemy liczne raporty i strategie jakie podejmuje Światowy Instytut Zasobów. Dzięki współpracy z interesariuszami, w tym ze środowiskiem biznesowym organizacja ta pomaga implikować bardziej zrównoważone działania (więcej: https://www.wri.org/our-work/outcomes)
 
Charity Water – organizacja non-profit założona w 2006 roku, która dostarcza wodę pitną ludziom w krajach rozwijających się. Fundacja ta zajmuje się głównie finansowaniem i wdrażaniem zrównoważonych projektów wodnych w 29 krajach na świecie. Na stronie fundacji można zapoznać się z historiami poszczególnych osób, dla których dostęp do czystej wody stał się przełomowym momentem w życiu (więcej: https://www.charitywater.org/stories/not-unless-you-wash-your-hands)
 
Stockholm International Water Institute – instytut wodny, który wykorzystuje wiedzę do zarządzania wodą na rzecz sprawiedliwej, dostatniej i zrównoważonej przyszłości. Instytut działa głównie w ramach 4 obszarów tematycznych: zmiany klimatu, współpraca na wodach transgranicznych, świadoma polityka międzynarodowa oraz odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi.
 

Komentarze