Downloads: Fair Trade
Guides
Jak propagować Sprawiedliwy Handel? Poradnik dla aktywistów
Katarzyna Szeniawska, Maria Huma, Emilia Ślimko, Andrzej Żwawa
Educational materials
Lessons' scenarois
Emilia Ślimko, Maria Huma, Polska Zielona Sieć
Additional materials
Films