Rainforest Alliance
Rainforest Alliance (RA) przyznaje certyfikat różnym grupom produktów, takim jak: drewno, papier, banany, herbata, kawa, kakao, olej palmowy, kwiaty cięte i paprocie, a także produktom wieloskładnikowym (np. czekolada), a nawet hodowli bydła, farmom przyjaznym dla klimatu i zrównoważonej turystyce. W przypadku produktów z drewna i papieru zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca.
 
Certyfikat jest przyznawany przez powstałą w 1987 r. organizację non-profit Rainforest Alliance, która opracowała swój program certyfikacji lasów SmartWood – najstarszy międzynarodowy program certyfikacji lasów. Po powstaniu FSC, Rainforest Alliance stał się jej organizacją członkowską i dostosował program SmartWood do zasad FSC. SmartWood certyfikuje obecnie prawie 44 mln ha lasów na świecie, co czyni go największym systemem certyfikacji lasów w ramach FSC. Jest również największy, jeśli chodzi o liczbę społeczności tubylczych, których lasów dotyczy.
 
Wyróżniamy następujące kategorie oznaczeń przyznawane przez RA:
1. Rainforest Alliance Certified – w przypadku produktów leśnych oparty na programie SmartWood i w pełni spójny ze standardami FSC (patrz: typy i kryteria certyfikatu FSC). Dlatego na produktach przemysłu drzewnego i papierniczego znak Rainforest Alliance Certified zawsze występuje obok logo FSC (natomiast znak FSC może występować samodzielnie).
2. Rainforest Alliance Verified – dotyczy jedynie weryfikacji legalności pochodzenia drewna i ma gwarantować, że firma pozyskuje je z legalnych źródeł i działa zgodnie z prawem. Rainforest Alliance Verified nie jest więc certyfikatem, a logo może być stosowane jedynie na materiałach promocyjnych (nie zaś na produktach).
 
Proces weryfikacji: weryfikacja Rainforest Alliance Certified w przypadku produktów leśnych odbywa się analogicznie jak w FSC: audyty, także terenowe, dokonywane są corocznie. Audytorzy SmartWood starają się pozyskać opinie społeczne nt. działalności kandydata poprzez zbieranie publicznych komentarzy, wysłane ankiety, wywiady indywidualne i spotkania publiczne. Zainteresowane strony mogą składać odwołania lub skargi dotyczące działań, które ich zdaniem nie są zgodne ze standardami FSC/Rainforest Alliance Certified.
 
Mechanizm akredytacji: w zakresie certyfikacji produktów leśnych, opartych na programie SmartWood, Rainforest Alliance posiada akredytację FSC jako jednostka certyfikująca spełniająca normy ISO 65.
 
Mocne i słabe strony: Rainforest Alliance Certified został uznany za „wiodący system weryfikacji legalności pochodzenia wyrobów z drewna” w niezależnym raporcie Greenpeace z 2008 r. Wokół Rainforest Alliance, tak jak w przypadku FSC, narosło kilka kontrowersji (patrz opis FSC powyżej). Dodatkowo, fakt podwójnego oznakowania na produktach przemysłu drzewno-papierniczego (FSC i RA) może być mylący dla nabywców oraz dla firm starających się o certyfikację. Jednocześnie dla produktów spożywczych (np. banany, kawa, herbata) RA stosuje znacznie słabsze standardy niż w przypadku produktów z drewna i papieru, co może wprowadzać w błąd konsumentów.
 
Więcej informacji na temat Rainforest Alliance: rainforest-alliance.org