Substancje chemiczne w wyrobach: rusza projekt AskREACH w ramach unijnego programu LIFE
Środa, 27.09.2017. Katarzyna Salus
 Substancje chemiczne w wyrobach: rusza projekt AskREACH w ramach unijnego programu LIFE
Fot. Pixabay
Niektóre substancje chemiczne są szkodliwe dla człowieka i środowiska. Projekt AskREACH (w Polsce tłumaczony jako Kupuj Odpowiedzialnie Bez Chemii) ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców krajów europejskich, a także sieci sprzedaży detalicznej i przemysłu, w kwestii obecnych w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy – SVHC (Substances of Very High Concern).
W ramach projektu konsumenci będą mogli korzystać z aplikacji na smartfony, aby uzyskać informacje o tych substancjach lub przesyłać zapytania do dostawców. Ramy prawne tworzy unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów.  
 
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów przewiduje obowiązek informowania o zawartości SVHC. Jeśli zawartość takich substancji w wyrobie przekracza stężenie 0,1%, każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać informację o tym każdemu komercyjnemu odbiorcy wyrobu. Konsumenci mają także prawo do uzyskania takich informacji na życzenie, tak by mogli dokonywać świadomych decyzji zakupowych.
 
Aby zwiększyć wśród mieszkańców Europy świadomość tego wynikającego z rozporządzenia REACH prawa konsumentów do informacji, niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA) rozpoczyna projekt AskREACH (w Polsce tłumaczony jako "Kupuj odpowiedzialnie bez chemii") w ramach unijnego programu LIFE, we współpracy z 20 partnerami z 13 państw członkowskich UE, w tym z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Projekt koncentruje się na następujących celach:
  • zwiększanie świadomości konsumentów w kwestii zawartości SVHC w wyrobach, by umożliwić im podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych
     
  • zwiększanie świadomości dostawców, by wypełniali obowiązek informowania wynikający z REACH
     
  • ulepszenie obiegu informacji o SVHC między konsumentami a dostawcami
     
  • udoskonalenie procesów komunikacyjnych w łańcuchach dostaw, zmierzających ostatecznie do zastępowania SVHC w wyrobach substancjami nieszkodliwymi.
            
W ramach projektu powstanie baza danych, do której dostawcy będą mogli wprowadzać informacje o SVHC w swoich wyrobach. Kilka dużych firm już wyraziło wsparcie dla projektu – będą one prekursorami, którzy jako pierwsi wprowadzą swoje dane do bazy. Zostanie ona następnie połączona z aplikacją na smartfony, którą będzie można dostosować do użytku we wszystkich językach UE. Mieszkańcy UE będą mogli za jej pomocą uzyskać informacje o zawartości SVHC w wyrobach. Jeśli poszukiwane dane nie będą jeszcze dostępne w bazie, do dostawcy wyrobu zostanie automatycznie przesłana prośba o informacje. W ramach projektu powstanie jeszcze jedno narzędzie informatyczne przeznaczone dla dostawców, mające ułatwić komunikację w łańcuchu dostaw. Projekt obejmuje dwie kampanie świadomościowe we wszystkich uczestniczących w nim państwach UE. Kampania będzie także powtórzona w co najmniej pięciu państwach UE niebędących partnerami projektu. Wyniki projektu zostaną udostępnione wszystkim państwom członkowskim UE.
 
Partnerami projektu są organy władzy, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe – konsumenckie i ochrony środowiska:
 
Austria: Austrian Consumers’ Association (VKI), Friends of the Earth Austria (GLOBAL 2000)
Chorwacja: Friends of the Earth Croatia (ZelHR)
Czechy: Arnika – Toxics and Waste Programme
Dania:  Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DKEPA), Duńska Rada Konsumentów (DCC)
Francja: Institute National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
Niemcy: Federalna Agencja Środowiska (UBA), Bałtyckie Forum Środowiskowe Niemcy (BEF DE), Friends of the Earth Germany (BUND), Society for Institutional Analysis (Sofia) na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Darmstadzie
Grecja: Obserwatorium Naukowe w Atenach (NOA)
Łotwa: Bałtyckie Forum Środowiskowe Łotwa (BEF LV)
Luksemburg: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Polska: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (FKO)
Portugalia: Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO)
Hiszpania: Ecologístas En Acción (EEA)
Szwecja: Szwedzki Inspektorat ds. Chemikaliów (KEMI), Szwedzkie Stowarzyszenie Konsumentów
Europa: European Environmental Bureau (EEB) (Europejskie Biuro Ochrony Środowiska)
 
Zanim udostępniona zostanie europejska baza danych i aplikacje, konsumenci będą mogli korzystać z już istniejących aplikacji z Danii (Tjek Kemien) i Niemiec (Scan4Chem, ToxFox). Opracowana przez UBA aplikacja Scan4Chem jest dostępna po niemiecku i angielsku. Ułatwia zapytania o SVHC, ale nie jest jeszcze podłączona do bazy danych z informacjami o tych substancjach.
 
LINKI:
 
Strona internetowa UBA dotycząca rozporządzenia REACH i wynikających z niego praw konsumentów:
http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/chemicals/reach-what-is-it/reach-for-consumers 
 
Aplikacja Scan4Chem do pobrania na urządzenia z systemem Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.uba.scan4chem 
 
Aplikacja Scan4Chem do pobrania na urządzenia z systemem iOS: https://itunes.apple.com/de/app/scan4chem/id1205416098
 
____________________________________________________________________________________________
 
Projekt jest finansowany przez unijny program LIFE (numer projektu LIFE16 GIE/DE/00738). Czas trwania projektu to: 1 września 2017 r. – 30 sierpnia 2022 r. Strona internetowa z informacjami o postępach i rezultatach projektu ma być dostępna w marcu 2018 r.
 
Komentarze