Moja Odpowiedzialna Rewolucja. Warsztat z aktywistkami i aktywistami
Czwartek, 28.03.2019. Katarzyna Salus
 Moja Odpowiedzialna Rewolucja. Warsztat z aktywistkami i aktywistami
Ekonomia zamkniętego obiegu, idea foodsharingu i ograniczenie przemysłowego chowu zwierząt. To tylko niektóre z postulatów wysuniętych przez młodzież podczas krakowskiego spotkania w ramach projektu Moja Rewolucja.
Na warsztacie "Moja Odpowiedzialna Rewolucja", który odbył się 22 marca w Ambasadzie Krakowian, pojawiło się niemal 30 aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa została podzielona na 4 mniejsze, które miały za zadanie wypracować listę postulatów i zmian związanych z zagadnieniem żywności (2 grupy) oraz z problematyką produkcji odzieży i obuwia (2 grupy).
 
Uczestniczki i uczestnicy warsztatu zauważyli potrzebę gruntownej edukacji dot. ekologii i świadomości konsumenckiej. Postulowano również wprowadzenie nakazu używania przez producentów opakowań biodegradowalnych i rezygnację z plastiku. Dyskutowano nad pomysłem wprowadzenia regulacji prawnych, np. likwidacji podatku VAT od darowizn oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla restauracji czy sklepów dzielących się jedzeniem oraz dla lokalnych producentów.
 
Aktywistki i aktywiści zaproponowali wprowadzenie zakazu lub ograniczenia stosowania szkodliwych chemicznych środków ochrony roślin. W kontekście problemów społecznych i środowiskowych związanych z produkcją dóbr codziennego użytku (np. ubrania czy buty) postulowali kontrolę łańcucha dostaw w celu poprawienia zycia pracowników z krajów rozwijających się oraz wprowadzenie obowiązku rzetelnej informacji i transparentności firm.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". Planowane są kolejne spotkania z młodymi aktywistami i aktywistkami. Z grup obecnych na warsztatach wyłonimy 20 osób, które pojadą z nami do Brukseli i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manisfestacji ruchów kontrkulturowych z 1968 roku. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
__________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Komentarze