Więcej nas łączy niż dzieli. Konferencja młodzieży w Bolonii.
Piątek, 29.06.2018. Katarzyna Salus
Więcej nas łączy niż dzieli. Konferencja młodzieży w Bolonii.
Większa tolerancja, otwartość kulturowa, zapobieganie dyskryminacji i lepsza opieka medyczna. To tylko niektóre z postulatów wypracowanych przez młodych Europejczyków i Europejki na konferencji Bolonii.  
Spotkanie w Bolonii, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób z Polski, Austrii, Słowenii i Włoch, odbyło się w ramach projektu Moja Rewolucja. Młodzi ludzie, których wyłoniliśmy spośród osób uczestniczących w naszych warsztatach, mieli szansę porozmawiać ze swoimi europejskimi rówieśnikami i rówieśniczkami i zrozumieć specyfikę problemów z jakimi się borykają. Młodzież szybko znalazła wspólny język. Stworzyli kilka grup zadaniowych, w ramach których zastanawiali się nad kwestiami edukacji, odpowiedzialnej konsumpcji i ekologii, opieki socjalnej i medycznej, emigracji i praw pracowniczych. Cały dzień rozmów i warsztatów zaowocował pierwszą, roboczą wersją Manifestu Zmian, która zostanie rozbudowana na kolejnej konferencji w Wiedniu.
 
Co niepokoi młodzież? Przede wszystkim dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie, status materialny czy narodowość. Młodzi ludzie tworząc postulaty zmian kładli nacisk na konieczność zapewnienia dyskryminowanym i słabszym grupom społecznym ochrony i opieki. Postulowali powstanie instytucjonalnych standardów związanych z asymilacją imigrantów i wypracowanie norm zapewniających im swobodny rozwój, możliwość podjęcia pracy zgodnie z kwalifikacjami, zniwelowanie nadmiernej biurokracji, szacunek dla kulturowych odmienności oraz równość wobec prawa. Aktywiści i aktywistki martwią się również o swoją przyszłość w Europie. Dostrzegają potrzebę zwiększenia nakładów finansowych na pomoc socjalną oraz zwiększenie standardów opieki medycznej. Zauważają również jak istotną rolę w społeczeństwie ma właściwe podejście do edukacji związanej ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialną konsumpcją.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja".  W ramach tego projektu zorganizowaliśmy trzy spotkania: na początku lutego odbyło się spotkanie z młodzieżą w jednej z krakowskich szkół, kolejne, z grupą Collaborate, Krakow! odbyło się pod koniec lutego, w Ambasadzie Krakowian, podobnie jak warsztat „Twój ruch, nasza zmiana”, w którym na początku kwietnia uczestniczyło ponad 30 aktywistek i aktywistów z całej Polski. Kolejnym europejskim miastem, które po Bolonii odwiedzą młodzi ludzie będzie Wiedeń, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów nadal będą pracować nad "Manifestem zmian", który następnie przekażą posłom i posłankom Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanawiamy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
__________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Komentarze