Moja odpowiedzialna rewolucja. Konferencja młodzieży w Wiedniu
Piątek, 28.06.2019. Katarzyna Salus
Moja odpowiedzialna rewolucja. Konferencja młodzieży w Wiedniu
Zmiany klimatu są największym problemem współczesnego świata. Tak uważa europejska młodzież, której przedstawiciele/ki spotkali/ły się na czerwcowej konferencji w Wiedniu.
Spotkanie w Wiedniu, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób z Polski, Austrii, Słowenii i Włoch, odbyło się w ramach projektu Moja Rewolucja. Młodzież pracowała nad wyodrębnieniem najważniejszych postulatów i stworzeniem Manifestu Zmian, który zostanie przedstawiony posłom i posłankom na listopadowym spotkaniu w Brukseli.
 
Młodzież pracowała nad postulatami w grupach. Pierwszego dnia przedstawiono problemy i rozwiązania,  a drugiego dopracowano i doprecyzowano postulaty. Głosowanie dowiodło, że wg. młodzieży, problemem, który wymaga pilnych rozwiązań jest kwestia zmian klimatu. W ramach rozwiązań postulowano zastąpienie plastików z ropy naftowej kompostowalnymi bioplastikami z konopii. Młodzież domagała się również zaprzestania hodowli zwierząt futerkowych oraz przemysłowej hodowli zwierząt rzeźnych, zwiększanie ilości działów Zero Waste w sklepach, tak, by można było większość artykułów kupować na wagę oraz edukacji ekologicznej i konsumenckiej dla młodzieży i dorosłych. Postulat wprowadzenia do szkolnych i pracowniczych stołówek opcji posiłków wegetariańskich spotkał się również z dużym poparciem.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". W ramach tego projektu zorganizowaliśmy w tym roku trzy spotkania: warsztat z młodzieżą, 14 marca, w Gimnazjum przy Zespole Szkół Pallotyńskich, Spotkanie ze studentami/tkami i aktywistami/tkami, 16 marca, w siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie oraz warsztat „Moja odpowiedzialna rewolucja”, 22 marca w Ambasadzie Krakowian. Planowane są kolejne spotkania z młodymi aktywistami i aktywistkami. Grupa aktywistek i aktywistów pojedzie z nami również do Brukseli, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manisfestacji ruchów kontrkulturowych z 1968 roku. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
_________________________________________________________________________________
 
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie
Podobne artykuły
 Moja Odpowiedzialna Rewolucja. Warsztat z aktywistkami i aktywistami
Ekonomia zamkniętego obiegu, idea foodsharingu i ograniczenie przemysłowego chowu zwierząt. To tylko niektóre z postulatów wysuniętych przez młodzież podczas krakowskiego spotkania w ramach projektu Moja Rewolucja.
Spotkanie studentów/ek i aktywistów/ek w ramach projektu Moja Rewolucja
Jakie problemy wiążą się w produkcją i konsumpcją żywności, ubrań i butów? Czym zajmują się organizacje pozarządowe i co powinno się zmienić by świat stał się lepszym miejscem? Właśnie o tym rozmawiali studenci/tki i aktywiści/tki na ostatnim spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu "Moja rewolucja"
Krakowska młodzież myśli o środowisku. Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja"
Czym jest odpowiedzialna konsumpcja? Czym są prawa człowieka i dążenie do równouprawnienia? Jakie problemy współczesnego świata jak najszybciej wymagają rozwiązania? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Chcesz zaangażować się w kampanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji, poznać ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty, pojechać z nami do Wiednia czy Brukseli i razem przyczynić się do zmian społecznych? Masz nie więcej niż 25 lat? Jeśli tak, to ten warsztat jest dla Ciebie!
7 listopada młodzież z Polski, Włoch, Słowenii i Austrii, podczas "okrągłego stołu" w Parlamencie Europejskim przedstawiła posłom i posłankom "Manifest zmian", czyli listę wypracowanych na kilku spotkaniach postulatów. Współorganizatorem spotkania był m.in. europoseł Bogdan Wenta.
Warsztaty, spotkania i wspólne szukanie rozwiązań dla problemów współczesnej Europy. Tym zajmowała się młodzież na wrześniowym spotkaniu w Wiedniu.