Downloads: Wood and Paper
Guides
Ulotka "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier"
Magdalena Noszczyk, Andrzej Żwawa, Maria Huma
Indonezyjskie lasy deszczowe. Broszura na temat działalności firmy Asia Pulp and Paper
European Environmental Paper Network, tłum. Iwona Bojadżijewa, red. Andrzej Żwawa
FLEGT. Europejskie rozwiązanie problemu nielegalnego drewna?
Maria Natalia del Riego, Magdalena Noszczyk