Downloads: Fruits
Educational materials
Lesson plans
Prawda o bananach. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek
Banana Link. Redakcja polskiego wydania: Marta Gontarska, Maria Huma, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Infographics
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Films
Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Oxfam. Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Banana Link. Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce
Presentations
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie