Podpisz petycję i pociągnij biznes do odpowiedzialności
Wtorek, 15.12.2020. Katarzyna Salus
Podpisz petycję i pociągnij biznes do odpowiedzialności
Komisja Europejska otworzyła publiczne konsultacje dotyczące nowych przepisów prawnych, które mogłyby wymagać od firm w Unii Europejskiej,  by kupowane i używane przez nas produkty i usługi nie wiązały się z krzywdą ludzi i szkodą dla środowiska.
Komisja Europejska pracuje nad regulacjami prawnymi chroniącymi pracowników i środowisko.
 
Co dałyby takie regulacje? Mogłyby położyć kres takim szkodliwym praktykom jak zwalczanie związków zawodowych, praca przymusowa, zawłaszczanie ziemi, nielegalne wyrzucanie toksycznych odpadów, niekontrolowane emisje CO2, wylesienie i niszczenie bioróżnorodności.

 

Teraz masz szansę #PociągnąćBiznesDoOdpowiedzialności. Możesz powiedzieć UE, że chcesz silnego prawa, które naprawdę będzie działać na rzecz ludzi i planety!

>> Konsultacje publiczne będą otwarte do 8 lutego. Podpisz petycję żeby zabrać głos! 

 

CO ROBIĄ KORPORACJE?

Dzisiejsze korporacje – od gigantów paliwowych i agrobiznesu po sieci odzieżowe i producentów elektroniki – działają na całym świecie z pełną bezkarnością. Wiele z nich rujnuje środowisko, przyspiesza zmiany klimatyczne, łamie prawa pracownicze i związkowe, wypycha rdzennych mieszkańców z ich ziem albo wspiera współczesne niewolnictwo. Ci, którzy przeciwstawiają się nadużyciom korporacji na świecie, często są wyrzucani z pracy, wtrącani do więzienia, zdarza się, że zaginą lub spotyka ich jeszcze coś gorszego. Dzieje się to zwłaszcza w krajach o niskich dochodach na globalnym Południu, które potrzebują naszej solidarności, a nie wyzysku.

Czy jesteś konsumentką mody, czy technologii, konsumentem żywności, czy usług cyfrowych – to prawo będzie mieć wpływ na Ciebie, środowisko w którym żyjesz oraz los naszych dzieci i wnuków!

 

O CO WALCZYMY

Chcemy prawa, które będzie chronić pracowniczki i pracowników, ludzi i planetę przed złym biznesem!
W tym roku Komisja Europejska zapowiadała, że planuje wprowadzenie ustawodawstwa, które może to osiągnąć – przepisów o obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka i środowiska. Nie jest jednak jasne, czy to unijne prawo będzie wystarczająco silne, by to zagwarantować. W tym celu musi ono:
  • Obejmować prawa człowieka, skutki społeczne i wpływ na środowisko w całym łańcuchu dostaw
  • Być skuteczne: firmom muszą grozić poważne kary za złamanie zasad
  • Wprowadzać odpowiedzialność firm za złe praktyki w rodzimym kraju i za granicą
  • Angażować związki zawodowe w przygotowanie planów należytej staranności na każdym etapie
  • Zagwarantować, by firmy zawsze konsultowały się ze społecznościami i osobami (potencjalnie) poszkodowanymi – a w niektórych przypadkach uzyskiwały ich zgodę
  • Ułatwiać wszystkim ofiarom korporacyjnych nadużyć, związkom zawodowym i społeczeństwu obywatelskiemu dochodzenie sprawiedliwości w sądach UE
 
 
Komentarze