Downloads: Sustainable consumption
Guides
Dobre zakupy
Piotr Znaniecki, Krzysztof Gorczyca, Wojciech Zięba
Educational materials
Lessons' scenarois
Małgorzata Świderek, Polska Zielona Sieć
Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Polska Zielona Sieć
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Additional materials
Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Polska Zielona Sieć
Films
Anne Leonard (The story of stuff, 20', USA)
Grupa eFTe (1'29', Polska)