Toksyczne chemikalia wykryte w ozdobach choinkowych. Skanuj przy zakupie i pytaj o chemię
Niedziela, 01.12.2019. Katarzyna Salus
Toksyczne chemikalia wykryte w ozdobach choinkowych. Skanuj przy zakupie i pytaj o chemię
Fot. Unsplash
Najnowsze badania wykazały obecność szkodliwych substancji chemicznych w sztucznych choinkach, bombkach i lampkach choinkowych. Teraz, dzieki naszej aplikacji, możesz sprawdzić, czy niebezpieczne substancje znajdują się również w Twoich produktach.

W badaniach przeprowadzonych w ramach ogólnoeuropejskiego projektu LIFE AskReach w niezależnych laboratoriach przenalizowano 33 próbki wyrobów: sztuczne choinki (15), bombki (11) i lampki choinkowe (7). Wykonano badania na obecność substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), takich jak plastyfikatory, opóźniacze spalania, ołów i parafiny chlorowane.

Wszystkie chemikalia wykryte w tych testach są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. Niektóre z nich są sklasyfikowane jako substancje mające toksyczny wpływ na płodność, część z nich to substancje trwale utrzymujące się w środowisku – stwierdzono ich obecność w miejscach położonych bardzo daleko od miejsca pochodzenia, m.in. w organizmach zwierząt arktycznych, a nawet w mleku kobiet karmiących.

Zgodnie z prawem, producent ma obowiązek informacji o zawartości SVHC w swoich wyrobach, jeśli zostanie o to zapytany. Żadna z badanych firm nie spełniła tego obowiązku. Kilka odpowiedziało, że ich wyroby nie zawierają szkodliwych związków chemicznych, niezgodnie z prawdą. Te wyniki pokazują, że w firmach świadomość dotycząca obowiązku informowania wciąż jest bardzo niska.

W ramach projektu LIFE AskREACH powstała aplikacja Pytaj o chemię, dzięki której, skanując kod kreskowy produktu, każdy może w łatwy sposób wysłać do producenta zapytanie o obecność SVHC w jego wyrobie.

Aplikację można pobrać w sklepach Google Play i App Store.

 

            

     

   

 

Spodziewamy się, że jeśli świadomi konsumenci zaczną pytać firmy o obecność chemikaliów w produktach, doprowadzi to do zmiany podejścia producentów i poszukiwania przez nich bezpieczniejszych alternatyw, a w konsekwencji do zaprzestania stosowania SVHC.

>> Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej na temat naszej apki oraz toksycznych chemikaliów w Twoim domu zajrzyj do naszego PRZEWODNIKA DLA KONSUMENTÓW.

Dlaczego niektóre substancje, znalezione w badanych produktach są tak niebezpieczne? Poniżej przestawiamy właściwosci analizowanych chemikaliów:

DecaBDE – opóźniacz spalania, który występuje w obudowach i izolacji przewodów starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a dziś można go znaleźć w tworzywach z recyklingu, stosowanych w wielu produktach konsumenckich. Stwierdzono, że zaburza czynność tarczycy oraz powoduje zaburzenia neurologiczne i deficyty uwagi u dzieci.
 
Ftalany – estry kwasu ftalowego, czyli ftalany, to grupa 40 substancji chemicznych. Są stosowane głównie jako plastyfikatory w produkcji PVC (PCW), ale wykryto je także w kosmetykach i farbach. Niektóre nie są szkodliwe, ale część ma negatywny wpływ na zdrowie (na układ hormonalny, rozrodczy i odpornościowy). Dlatego w UE ich stosowanie w kosmetykach, zabawkach i produktach dla dzieci jest zakazane (dotyczy to substancji: DEHP, DBP, BBP, DiNP, DnOP, DiDP).
 
DEHP – DEHP jest stosowany zwłaszcza jako plastyfikator w produktach z tworzyw sztucznych, możemy go jednak znaleźć także w wielu innych artykułach (od mydeł w płynie po amunicję). 90% DEHP używanego w Unii Europejskiej wykorzystuje się do produkcji plastyfikowanego PVC. DEHP może stanowić do 40% (a w niektórych przypadkach nawet więcej) gotowego produktu z PVC. DEHP może się bioakumulować w łańcuchach pokarmowych; wiąże się z tkanką tłuszczową. Dla ludzi najbardziej niebezpieczne jest spożywanie DEHP w jedzeniu. Ftalan ten jest zaliczany do substancji prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka (grupa 2B według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, IARC), ogranicza płodność, uszkadza układ hormonalny i powoduje mutacje płodu.

SCCP – parafiny chlorowane już w niskich stężeniach są toksyczne dla organizmów wodnych, a także zaburzają gospodarkę hormonalną i podejrzewa się, że są rakotwórcze dla człowieka. Są stosowane jako środki zmiękczające i opóźniacze palenia w produktach z PVC, ale przede wszystkim służą jako smary w cięciu metalu. W 2017 roku rządy państw uzgodniły umieszczenie SCCP w konwencji sztokholmskiej w sprawie TZO, aby wyeliminować je z produkcji i stosowania na całym świecie. Oznacza to, że należą do najgroźniejszych używanych obecnie chemikaliów.
 
______________________________________________________________________________________________
Badania przeprowadzono w ramach projektu LIFE AskREACH (numer: LIFE16 GIE/DE/00738), który jest finansowany przez unijny program LIFE oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za Informacje i poglądy przedstawione w niniejszym materiale odpowiada wyłącznie Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i niekoniecznie odzwierciedlają one oficjalną opinię Unii Europejskiej oraz projektu LIFE AskREACH.

 

Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie
Podobne artykuły
Co znajdziemy w ubraniach? Prawda o niebezpiecznych substancjach chemicznych
Niewiele z nas zastanawia się nad składem ubrań, które kupujemy. Zapewne jeszcze mniej jest świadomych, jakie substancje, których nie ma na etykiecie, kryją się w składzie. A ile z nas wie o niebezpiecznym działaniu substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji ubrań?  
Gniotki. Toksyczne chemikalia w zabawkach dla dzieci
Dania wycofuje z rynku gniotki, czyli kolorowe miękkie zabawki wykonane ze specjalnej pianki. Okazuje się, że gniotki mogą zawierać substancje chemiczne, które są szczególnie szkodliwe dla dzieci. Niestety popularne zabawki są nadal sprzedawane w Polsce.
Opóźniacze spalania czyli nasz trwały problem. Jak się przed nimi chronić?
Opóźniacze spalania to substancje chemiczne, które stosuje się jako dodatki do tworzyw sztucznych w celu zmniejszenia ich palności. Używane współcześnie opóźniacze spalania zawierają najczęściej brom lub chlor. W związku z podejrzeniami o szkodliwy wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi niektóre z tych związków wycofywane są z użycia.