Kampania „Pytaj o chemię” dla sprzedawców
Środa, 24.08.2022. Katarzyna Salus
Kampania „Pytaj o chemię” dla sprzedawców
Według prawa sprzedawcy detaliczni, podobnie jak producenci mają obowiązek informowania konsumentów na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w produktach, które sprzedają. Mówi o tym 33 artykuł rozporządzenia REACH.
 
Sprzedawcy zajmują ważne miejsce w komunikacji między klientami a producentami i dostawcami. Muszą być również przygotowani na to, że konsumenci robiąc zakupy w ich sklepach, zgłoszą się do nich z zapytaniem na temat SVHC w produktach, które znajdują się na ich półkach sklepowych.
 
Kampania Pytaj o chemię powstała kilka lat temu, aby podnieść świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców, na temat SVHC i ich szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Stworzyło ją konsorcjum 24 organizacji i instytucji z 15 krajów europejskich. W Polsce koordynuje ją Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.
 
W wyniku pracy konsorcjum powstała baza danych Pytaj o chemię połączona z aplikacją na smartfony Pytaj o chemię dla konsumentów, ułatwiająca komunikacje między tymi grupami. Dowiedz się więcej
 
Zapraszamy sprzedawców detalicznych do wzięcia udziału w projekcie.
Korzyści włączenia się w kampanię Pytaj o chemię:
  • Spersonalizowane szkolenie na temat SVHC i REACH oraz umiejętnego komunikowania się z klientem – szkolenie będzie przygotowane specjalnie na potrzeby firmy dla wybranej grupy pracowników.
  • Wzmocnienie wizerunku firmy - pokazanie swoim klientom i interesariuszom, że kwestie składów chemicznych i dobrych relacji są dla firmy priorytetem.
  • Budowanie i zwiększanie świadomości konsumentów oraz innych przedsiębiorców na temat szkodliwości SVHC na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.
 
Przebieg współpracy
 
W ramach współpracy ze sprzedawcą detalicznym przewidziane są 3 etapy:
 
ETAP 1: OCENA ASORTYMENTU ARTYKUŁÓW
Dobra znajomość składu artykułów, znajdujących się na półkach sklepowych ma ogromne znaczenie. W przypadku gdy nie jesteście bezpośrednio zaangażowani w proces wytwarzania wyrobu, komunikacja z dostawcą jest kluczowa dla zdobycia informacji o substancjach, które mogą zawierać produkty znajdujące się w sklepie.
 
W pierwszym kroku wspólnie wybierzemy niewielką grupę produktów oraz poprosimy o kontakt z dostawcami w celu uzyskania informacji na temat zawartości SVHC w tych produktach.
 
W ramach pierwszego etapu przewidziane są następujące zadania:
- wzięcie udziału w rozmowie rozpoczynającej współpracę
- podniesienie świadomości menagerów na temat SVHC – wsparcie merytoryczne zapewnione przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie
- wybranie grupy artykułów do oceny
- kontakt z dostawcami w celu otrzymania informacji na temat zawartości SVHC
- założenie profilu firmy w bazie danych PYTAJ O CHEMIĘ
- wypełnienie ankiety po przeprowadzeniu działań.
 
ETAP 2: SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW
W sklepie klienci będą kierować do pracowników zapytania dotyczące zawartości SVHC lub bezpiecznego korzystania z artykułów. Dobrze by było, gdyby byli na to przygotowani. W związku z tym, kolejnym etapem jest wytypowanie pracownika/pracowników do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu na temat SVHC.

Rezultaty szkolenia sprzedawców:

• Zwiększona gotowość pracowników do komunikowania się z konsumentami na temat ich prawa do żądania informacji o substancjach chemicznych (w szczególności SVHC);

• Informacje zwrotne na temat komunikacji z klientem i zagadnień związanych z  SVHC, o które klienci częściej pytają.
 
W ramach drugiego etapu przewidziane są następujące zadania:
- uzyskanie wsparcia ze strony kierownictwa i wytypowanie pracowników do wzięcia udziału w szkoleniu
- przygotowanie zakresu tematycznego i formy szkolenia w zależności od potrzeb firmy – za przygotowanie szkolenia odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
- realizacja szkolenia – za realizację odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
- zebranie informacji zwrotnych od sprzedawców na temat ich doświadczenia z komunikacji z klientem
 
ETAP 3: WSPÓLNA AKCJA INFORMACYJNA W SKLEPIE
Przedstawiciele Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie przygotują stanowisko informacyjne w sklepie i będą rozmawiali z klientami, promowali aplikację „Pytaj o chemię” oraz rozdawali materiały informacyjne.

Cele akcji informacyjnej:
  • Zaangażowanie zainteresowanych konsumentów i zwiększenie ich świadomości na temat SVHC, dzięki czemu będą mogli lepiej podjąć decyzje zakupowe w sklepie.
  • Zachęcanie konsumentów do pobrania aplikacji PYTAJ O CHEMIĘ na miejscu.
  • Promocja sklepu jako odpowiedzialnego sprzedawcy, z kontem w aplikacji, gotowego do komunikacji z konsumentami
 
W ramach trzeciego etapu przewidziane są następujące zadania:
- uzyskanie wsparcia kierownictwa w zakresie prowadzonej akcji informacyjnej na terenie sklepu (zgodnie z umową między sprzedawca i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie)
- wybranie zakresu informacyjnego oraz formy (zgodnie z umową między sprzedawca i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie)
 
W celu podjęcia współpracy proszę o kontakt z Joanną Sawicką – Gajin: joanna.sawicka@ekonsument.pl
Komentarze